Kallvikintie

Kallvikintien suunnitteluperiaatteisiin liittyvä katutilan maisemaselvitys, viitesuunnitelma. Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy 2018 / Tuuli Salovuori.